LDM
Funeralis
Tesson
zakłady pogrzebowe
Google Funeralis.pl
WIADOMOŚCI
STOWARZYSZENIA
ARCHIWUM
NOWOŚCI WYDAWNICZE
usługi pogrzebowe
PIPBP - Polska Izba Przedsiębiorców Branży Pogrzebowej

Polska Izba Przedsiębiorców Branży Pogrzebowej (PIPBP) powstała na początku lutego 2002 r. w Mszczonowie, gdzie odbyło się Walne Zgromadzenie Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Pogrzebowych. Na Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwałę o powołaniu stowarzyszenia. Dnia 13 kwietnia 2002 r. w Zegrzu odbył się zjazd założycieli PIPBP, gdzie uchwalono statut, wybrano władze i określono wyskość składki członkowskiej...

Posiadamy osobowość prawną, działamy na podstawie “Ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych” (Dz. U. Nr. 35, poz. 195 z późn. zm.) oraz postanowień statutu Polskiej Izby Przedsiębiorców Branży Pogrzebowej.

Jesteśmy organizacją samorządu gospodarczego, przedsiębiorców branży pogrzebowej. Reprezentujemy interesy dobrowolnie zrzeszonych podmiotów,pracodawców, prowadzących działalność w zakresie usług pogrzebowych cmentarnych, prosektoryjnych, kamieniarskich, produkcji trumien, akcesoriów oraz wszelkich wyrobów i usług związanych z branżą pogrzebową. Na dzień dzisiejszy Izba zrzesza około 220 członków.

Podstawowym celem działalności Izby jest wspomaganie członków w wykonywaniu przez nich usług na wysokim poziomie poprzez doradztwo prawne i księgowe, reprezentowanie ich interesów przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz w uzasadnionych przypadkach przed sądami powszechnymi.

Izba współuczestniczy w procesie legislacyjnym poprzez występowanie i opiniowanie zmian w prawie dotyczących naszej branży, zarówno w zakresie prawa miejscowego, jak i powszechnego.

Służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych, prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Prowadzimy działalność promocyjną na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą. Współpracujemy z podmiotami promującymi branżę pogrzebową. Jesteśmy współorganizatorem targów branżowych NecroExpo. Wydajemy biuletyn oraz katalog branżowy.

Dbamy o rozpowszechnianie i przestrzeganie zasad etyki zawodowej.
We współpracy z organami administracji prowadzimy działalność w zakresie doskonalenia zawodowego naszych członków i ich pracowników.

Organizujemy i stwarzamy warunki do rozstrzygania sporów – w drodze postępowania polubownego i pojednawczego w związku z działalnością branży pogrzebowej.

Żródło: http://www.pogrzebowaizba.pl

KATALOG BRANŻOWY
archiwizajca
Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, załóż konto i dodaj bezpłatny wpis:Jeśli masz już login i hasło, zaloguj się i zarzadzaj swoim wpisem:


...więcej
FIRMY
nagrobki
Arper

Arper dostawca branży pogrzebowej. Produkujemy szeroką gamę wyrobów przeznaczonych dla administratorów cmentarzy, do kaplic, do kościołów, do prosektoriów, do szpitali, dla zakładów pogrzebowych,...

PRODUKTY
Własna bezpłatna chłodnia
Posiadamy własna bezpłatną chłodnię

Wiadomości z branży pogrzebowej Targi pogrzebowe Stowarzyszenia pogrzebowe Prawo pogrzebowe Forum pogrzebowe
Zakłady pogrzebowe Usługi pogrzebowe Trumny Urny Kremacja zwłok Akcesoria pogrzebowe