zakłady pogrzebowe
Google Funeralis.pl
WIADOMOŚCI
STOWARZYSZENIA
ARCHIWUM
NOWOŚCI WYDAWNICZE
usługi pogrzebowe
PIPBP - Polska Izba Przedsiębiorców Branży Pogrzebowej

Polska Izba Przedsiębiorców Branży Pogrzebowej (PIPBP) powstała na początku lutego 2002 r. w Mszczonowie, gdzie odbyło się Walne Zgromadzenie Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Pogrzebowych. Na Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwałę o powołaniu stowarzyszenia. Dnia 13 kwietnia 2002 r. w Zegrzu odbył się zjazd założycieli PIPBP, gdzie uchwalono statut, wybrano władze i określono wyskość składki członkowskiej...

Posiadamy osobowość prawną, działamy na podstawie “Ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych” (Dz. U. Nr. 35, poz. 195 z późn. zm.) oraz postanowień statutu Polskiej Izby Przedsiębiorców Branży Pogrzebowej.

Jesteśmy organizacją samorządu gospodarczego, przedsiębiorców branży pogrzebowej. Reprezentujemy interesy dobrowolnie zrzeszonych podmiotów,pracodawców, prowadzących działalność w zakresie usług pogrzebowych cmentarnych, prosektoryjnych, kamieniarskich, produkcji trumien, akcesoriów oraz wszelkich wyrobów i usług związanych z branżą pogrzebową. Na dzień dzisiejszy Izba zrzesza około 220 członków.

Podstawowym celem działalności Izby jest wspomaganie członków w wykonywaniu przez nich usług na wysokim poziomie poprzez doradztwo prawne i księgowe, reprezentowanie ich interesów przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz w uzasadnionych przypadkach przed sądami powszechnymi.

Izba współuczestniczy w procesie legislacyjnym poprzez występowanie i opiniowanie zmian w prawie dotyczących naszej branży, zarówno w zakresie prawa miejscowego, jak i powszechnego.

Służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych, prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Prowadzimy działalność promocyjną na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą. Współpracujemy z podmiotami promującymi branżę pogrzebową. Jesteśmy współorganizatorem targów branżowych NecroExpo. Wydajemy biuletyn oraz katalog branżowy.

Dbamy o rozpowszechnianie i przestrzeganie zasad etyki zawodowej.
We współpracy z organami administracji prowadzimy działalność w zakresie doskonalenia zawodowego naszych członków i ich pracowników.

Organizujemy i stwarzamy warunki do rozstrzygania sporów – w drodze postępowania polubownego i pojednawczego w związku z działalnością branży pogrzebowej.

Żródło: http://www.pogrzebowaizba.pl

KATALOG BRANŻOWY
archiwizajca
Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, załóż konto i dodaj bezpłatny wpis:Jeśli masz już login i hasło, zaloguj się i zarzadzaj swoim wpisem:


...więcej
FIRMY
nagrobki
Toms art

Urny z brązu i mosiądzu.

PRODUKTY
Katafalk dwuczęściowy przenośny AKV21
Estetyczny dwuczęściowy katafalk metalowy (w komplecie dwa elementy), łatwy do ustawienia, łatwy do przeniesienia. w każdym stojaku wyjmowalny krzyż.

Wiadomości z branży pogrzebowej Targi pogrzebowe Stowarzyszenia pogrzebowe Prawo pogrzebowe Forum pogrzebowe
Zakłady pogrzebowe Usługi pogrzebowe Trumny Urny Kremacja zwłok Akcesoria pogrzebowe