zakłady pogrzebowe
Google Funeralis.pl
WIADOMOŚCI
STOWARZYSZENIA
ARCHIWUM
NOWOŚCI WYDAWNICZE
usługi pogrzebowe
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 i Nr 19,poz. 185) zarządza się, co następuje:
§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) koszty pogrzebu policjanta — koszty pogrzebu policjanta zmarłego wskutek wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą w Policji,
2) jednostka Policji — jednostkę organizacyjną Policji, w której policjant pełnił służbę bezpośrednio przed śmiercią.
§ 2. Koszty pogrzebu policjanta obejmują wszelkie wydatki związane z organizacją pogrzebu i przeprowadzeniem pochówku zmarłego, łącznie z wybudowaniem nagrobka w miejscowości wskazanej przez rodzinę, a jeśeli zmarły nie pozostawił rodziny, w miejscowości, w której zmarł, pełnił służbę lub zamieszkiwał.
1. Wysokość wydatków pokrywanych w ramach kosztów pogrzebu policjanta organizowanego przez jednostkę Policji nie może przekraczać kwoty stanowiącej 6-krotność przeciętnego miesięcznego uposażenia zasadniczego policjantów wraz z dodatkami o charakterze stałym, ustalonego za czerwiec roku ubiegłego i ogłoszonego przez Komendanta Głównego Policji w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Ograniczenie wysokości wydatków pogrzebowych, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje ponoszonych odrębnie kosztów:
1) przewozu zwłok do miejscowości, w której zmarły policjant ma być pochowany,
2) ogłoszenia w prasie nekrologu przez kierownictwo Komendy Głównej Policji oraz zakupu wieńców i kwiatów składanych w czasie uroczystości pogrzebowych zmarłego policjanta, pokrywanych ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego Policji (...)

Pełny tekst rozporządzenia w załączniku (poniżej).

KATALOG BRANŻOWY
archiwizajca
Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, załóż konto i dodaj bezpłatny wpis:Jeśli masz już login i hasło, zaloguj się i zarzadzaj swoim wpisem:


...więcej
FIRMY
nagrobki
Drewexport

Jesteśmy firmą o długoletnim doświadczeniu w produkcji wyrobów z drewna. Przez cały okres działalności udoskonalaliśmy nasze wyroby. Obecnie naszym najwyższym celem jest zrozumienie potrzeb klienta...

PRODUKTY
trumny
Antaby, uchwyty (plastikowe oraz metalowe)
Proponujemy wiele interesujacych wzorów antab. Oferta dotyczy uchwytów plastikowych oraz metalowych. Posiadamy pięć kolorów jesli chodzi o plastik...

Wiadomości z branży pogrzebowej Targi pogrzebowe Stowarzyszenia pogrzebowe Prawo pogrzebowe Forum pogrzebowe
Zakłady pogrzebowe Usługi pogrzebowe Trumny Urny Kremacja zwłok Akcesoria pogrzebowe