zakłady pogrzebowe
Google Funeralis.pl
WIADOMOŚCI
STOWARZYSZENIA
ARCHIWUM
NOWOŚCI WYDAWNICZE
usługi pogrzebowe
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prawa do zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu i członków ich rodzin.

Na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, poz. 298 i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje:
§ 1. Funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, i członkom jego rodziny Biuro Ochrony Rządu pokrywa koszty pogrzebu, które obejmują wydatki związane z organizacją pogrzebu, ogłoszeniem nekrologu w prasie, przewozem zwłok, zakupem miejsca pochówku, trumny albo urny, wieńca i kwiatów, odzieży żałobnej oraz koszty postawienia nagrobka.
§ 2. 1. Koszty pogrzebu poniesione przez osobę, która zorganizowała pogrzeb we własnym zakresie, pokrywa się do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Pełny tekst rozporządzenia w załączniku (poniżej).

KATALOG BRANŻOWY
archiwizajca
Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, załóż konto i dodaj bezpłatny wpis:Jeśli masz już login i hasło, zaloguj się i zarzadzaj swoim wpisem:


...więcej
FIRMY
Ara - Producent tabliczek

Jesteśmy producentem tabliczek na trumiennych wykonanych metodą sitodruku, tabliczki wykonane są z tworzywa sztucznego z połyskiem o grubości 1,5mm. Oferujemy tabliczki kolorowe oraz jednokolorowe...

PRODUKTY
trumny
Nekrologi
Za naszym pośrednictwem możliwe jest zamieszczenie nekrologów w dowolnie wybranej gazecie lokalnej i ogólnopolskiej. Nekrolog zawiera takie...

Wiadomości z branży pogrzebowej Targi pogrzebowe Stowarzyszenia pogrzebowe Prawo pogrzebowe Forum pogrzebowe
Zakłady pogrzebowe Usługi pogrzebowe Trumny Urny Kremacja zwłok Akcesoria pogrzebowe