zakłady pogrzebowe
Google Funeralis.pl
Wyszukiwarka produktów

Słowo kluczowe
Podmiot
Grupa
Sortuj po
® |NEKRO-organizer| wersja 5.0 program dla cmentarzy

Firma: cmentarze24.pl / KiM-Informacja Przestrzenna
ul.Stanisławskiego 10
51-638 Wrocław
tel: 71 / 723 78 32
fax: 71 / 723 78 23

Grupa: produkty
OPIS:

Oferujemy Państwu zakup programu dla cmentarzy - ® |NEKRO-organizer| wersja 5.0 , który umożliwia ewidencjowanie, selekcjonowanie, zarządzanie wszechstronnymi informacjami o miejscach pochówku.

To najbardziej wszechstrony i rozbudowany program dla zarządców i administratorów cmentarzy!

cmentarze24.pl


Dzięki prostej obsłudze możecie Państwo również samodzielnie rozpocząć od podstaw tworzenie bazy informacji o cmentarzu, którymi zarządzacie!

Oprogramowanie ® |NEKRO-organizer| wersja 5.0 gromadzi...

...w zakresie informacji opisowej informację o:
miejscu pochówku z przypisanymi informacjami o identyfikatorze grobu, rodzaju grobu,
osobach pochowanych przypisanych do grobu,
opiekunach grobu przypisanych do grobu,
wydanych zaświadczeniach o rezerwacji oraz dzierżawie miejsca pochówku,
zezwoleniach o pochówku, przedłużeniach użytkowania,

...w zakresie informacji graficznej:
numeryczną mapę cmentarza w wektorowym formacie .svg zintegrowaną z danymi opisowymi, z możliwością przeglądania zwykłymi przeglądarkami internetowymi lub edytowalną bezpłatnymi edytorami typu InScape,
dokumentację fotograficzną nagrobków, kolumbariów lub innych obiektów zintegrowaną z mapą cmentarza.

Funkcjonalność programu ® |NEKRO-organizer| wersja 5.0 :
-wyszukiwanie osób pochowanych i opiekunów grobów,
-wydruk księgi grobów,
-wydruk księgi osób pochowanych,
-raport/spis osób pochowanych,
-tworzenie zaświadczeń, zezwoleń,
-możliwość wystawiania i drukowania faktur i rachunków,
-eksport danych do standardu .html, udostępnianie danych do bezpłatnych danych przeglądarek internetowych i możliwość budowania własnego serwisu internetowego samodzielnie przez Użytkownika naszej aplikacji!

Informacje handlowe: tel. 604 514 545

Program |NEKROorgnizer| w. 5.0 - spełnia wymogi przepisów, w tym ostatnie:
-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRWA WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz.U.2015 poz.2257)
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U 2015, poz.2126)Wiadomości z branży pogrzebowej Targi pogrzebowe Stowarzyszenia pogrzebowe Prawo pogrzebowe Forum pogrzebowe
Zakłady pogrzebowe Usługi pogrzebowe Trumny Urny Kremacja zwłok Akcesoria pogrzebowe